O nama

Logitex, društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano je rješenjem Fi-3815/94 (Trgovački sud u Varaždinu), te uspješno posluje od samog osnutka 1995. godine.

Svojom kvalitetom neprestano privlačimo nove klijente, a tijekom godina razvijamo i unapređujemo svoje usluge u skladu sa potrebama i željama klijenata.

Osnovna djelatnost društva je knjigovodstvo i računovodstvo za male poduzetnike i obrtnike, no temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva i visoko kvalificiranog osoblja, radili smo i radimo i druge vrste usluga poput poslovnog i poreznog savjetovanja, te vođenje knjigovodstva i za velike poduzetnike, poput dioničkih društava.

Društvo je svoj razvoj započelo u obiteljskoj atmosferi, da bi s godinama postalo respektabilan knjigovodstveno-računovodstveni servis koji pruža svoje usluge za stotinjak različitih poslovnih subjekata na prostoru Međimurske županije.

Technology in the hands of businessmen

Za mala i srednja poduzeća (d.o.o. i d.d.) i fizičke osobe (obrtnici, samostalne djelatnosti) daleko je isplativije angažiranje pouzdanog poslovnog partnera za vođenje poslovnih knjiga, umjesto zapošljavanja vlastitog voditelja računovodstva.

Kao dio naših prednosti možemo izdvojiti:

– iskustvo u različitim djelatnostima
– tromjesečno (po potrebi i mjesečno) informiranje klijenata o stanju poslovanja (prihodi i rashodi po vrstama, dobit-  gubitak)
– visoko školsko obrazovanje naših djelatnika
– certifikat ovlaštenog računovođe kao dokaz vrhunskih stručnih znanja u području poduzetničkog računovodstva
– visoka tehnološka opremljenost
– po potrebi podizanje dokumentacije kod klijenta te dostava na potpis
– visoka informatička obrada (99% izvještaja i obrazaca izvršava se računalnom obradom, osim originalnih obrazaca koje zahtijevaju pojedine institucije)
– sofisticirano i moderno vlastito programsko rješenje za vođenje knjigovodstveno-računovodstvenih usluga
– komuniciranje elektronskom poštom
– mogućnost automatskog prijenosa podataka sa informacijskog sustava klijenta za obradu u našem sustavu (npr. za prijenos izlaznih računa za negotovinsko plaćanje)
– dnevno praćenje zakonske regulative i čestih promjena iste u području računovodstvenih propisa
– praćenje mjesečnih stručnih časopisa
– polaženje važnijih seminara koje organiziraju izdavači stručnih časopisa
– mogućnost obavljanja internet platnog prometa

– mogućnost davanja pristupa knjiženim podacima klijentu