Certifikat ovlašteni računovođa

Certifikat ovlašteni računovođa

Certifikat ovlašteni računovođa

Naši djelatnici posjeduju stručnost i znanja za potrebe posla koji rade. Dio njih je srednjeg obrazovanja, dok je dio njih visokog stručnog obrazovanja u ekonomskoj struci (magistri ekonomije) sa položenim ispitom za ovlaštenog računovođu kao dokaz vrhunskih znanja u području računovodstva i financija u poduzetničkim pitanjima.

Certifikat ovlaštenog računovođe stječe se edukacijom i polaganjem ispita koji obuhvaća materiju ne samo iz polja računovodstva i financija, već i iz područja radnog prava, menadžmenta i upravljanja poslovnim sustavima.

Istoznačnica ovog certifikata u američkoj tržišnoj ekonomiji je Certified Public Accountant, te su takvi stručnjaci objedinjeni u američkom Institutu ovlaštenih javnih računovođa.

S obzirom da trenutno hrvatsko računovodstveno zakonodavstvo još ne propisuje postojanje ovlaštenih računovođa kao jedinih ovlaštenih osoba za izradu i ovjeru računovodstvenih izvještaja, ponosni smo što već sada, temeljem znanja i sposobnosti vlastitih djelatnika, zadovoljavamo vrhunske svjetske kriterije profesionalnosti računovodstvene struke.